Medietræning

Medie-
træning

Danske Regioner

UDFORDRINGEN

En ny rolle

Når man som regionsrådsformand bliver en del af Danske Regioners bestyrelse eller som regionsrådspolitiker bliver formand for et af de politiske udvalg, er det også en ny rolle, man skal udfylde, når man optræder i medierne.

Man repræsenterer ikke længere ét parti eller én region, men er talsmand for alle de danske regioner, når man udtaler sig.

LØSNINGEN

Forberedelse og træning

Dét rolleskiftede prøvede vi af, da vi gennemførte medietræning for en række af politikerne i Danske Regioner.

Vi forberedte en række cases og gennemførte TV-interview med efterfølgende gennemgang og evaluering.