Public affairs strategi

En ny
grundfortælling

De Anbragtes Vilkår

UDFORDRINGEN

Identitet og prioriteter

De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af mennesker, der har været anbragt som børn.  Den arbejder for bedre vilkår på anbringelsesområdet – og den gør det med en stærk målsætning om at styrke og ruste tidligere anbragte til selv at være talspersoner og lave den opsøgende kontakt til beslutningstagere og offentlighed.

Efter en stigende interesse fra offentlighed og politikere, ønskede DAV at blive mere præcise på deres identitet og prioriteter.

LØSNINGEN

Public affairs strategi

White Cloud hjalp dem med at udvikle en grundfortælling og en public affairs-strategi, der formulerede deres styrkepositioner og målrettede deres politiske arbejde.