Interessenthåndtering

Vand, kommunikation
og politik

Novafos

UDFORDRINGEN

Et fælles spildevandsanlæg

Det fælles forsyningsselskab for seks sjællandske kommune er blevet bedt om at afdække muligheden for at etablere et fælles spildevandsanlæg for at høste gode klimamæssige fordele ved én central løsning.

Første skridt er en analyse af mulige placeringer og opbakning til den politiske proces på tværs af de seks kommuner.

LØSNINGEN

Location, location, location.

Vi rådgav selskabet om kommunikation og tilgang til den politiske proces.

Vi sikrede opbakning til en indledende placeringsanalyse og forsætter nu med at rådgive om det videre forløb, hvor inddragelse og information til borgerne kommer til at udgøre en væsentlig del.