Interessenthåndtering

Project
Dignity

Samfundsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet

UDFORDRINGEN

Et bedre arbejds- og studiemiljø

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet ønskede at fremme et mere respektfuldt, inddragende og professionelt arbejds- og studiemiljø med en fælles indsats, der skulle omfatte alle fakultetets seks institutter.

Det var et erklæret mål, at indsatsen ikke bare skulle være bestå af nogle formuleringer i en strategi. Den skulle forstås og mærkes af alle, og at der skulle være et tydeligt fælles medejerskab til den.

LØSNINGEN

Project Dignity

Vi faciliterede en proces, der fik navnet Project Dignity. Hvert enkelt institut arbejdede med at indsamle, kortlægge og beskrive konkrete problemer.

Herefter blev der formuleret konkrete adfærdskodeks, værdisæt eller handlingsplaner, som skal være med til at gøre fakultet til et trygt sted for alle studerende og ansatte.